Portar och dockningssystem

Portar och dockningssystem är en viktig länk i transportkedjan. Lastbryggan har blivit väderskyddad och anpassad efter krav på ergonomi och effektiv leverans och mottagning av gods.

Det finns en rad olika tekniska lösningar som står till buds. Till de horisontella portarna hör slagportar, skjutportar, vikportar och svängportar. Till de verti­kal­gående portarna hör takskjutportar, rulljalusi, ridåport, fällportar och takvikportar.

 

Utvecklar, producerar, marknadsför och servar produkter för radiostyrning av kranar, arbetsfordon, portar och lok.
EAB utvecklar, konstruerar och tillverkar portar, lagerinredningar och stålbyggnader.
EAB AB
Portar av hög kvalité.
Hörmann Svenska AB
Produktprogrammet omfattar industriportar, snabbgående rullportar och dockningssystem. Rikstäckande service.
Utvecklar och tillverkar isolerade dörrar och portar till livsmedelsindustrin.
Postorderföretag med inredning för industri, lager och kontor.