Traverser

Traverskranen är gjord för stort och skrymmande gods. Den består av ett lyftmaskineri som förflyttas över en yta med balkar och en åkbar brygga. Den drivs vanligen av tre maskinerier: ett lyftmaskineri, ett kranåkmaskineri och ett tväråkmaskineri.
En traverskran kan vara dimensionerad för hantering av laster på flera tiotals ton. Den är vanligt i tung verkstadsindustri. I lageranläggningar används traverskranen ofta för tungt gods och långgods som rör, balkar och profiler.
Traverskranen används för tungt gods.

Materialhantering - där kundanpassat special är standard för oss.
Marknadsför, konstruerar och tillverkar materialhanteringssystem för i huvudsak svensk industri
Samarbetspartner till svensk industri gällande projektering, försäljning och service för intern materialhantering.
TAWI utvecklar kompletta lösningar för lättare lyft. Ergonomisk lyfthjälp, vakuumlyft, elektrisk lyftvagn, svängkran, lyftarm.
Levererar kundanpassade intelligenta eldrivna lyftutrustnngar för laster upp till 300 kg.