Prefabricerade monteringsfärdiga hallar och byggnader i stål. Upp till ca 300 kvm.
Utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av förvaringssystem för industrier, lager, arkiv och butiker.
Constructor Sverige AB
EAB utvecklar, konstruerar och tillverkar portar, lagerinredningar och stålbyggnader.
EAB AB