Lyfthjälpmedel

Det finns ett stort utbud av lyftutrustningar som skonar kroppen vid tunga och upprepade lyft. I översikten finns manuella utrustningar för olika typer av lyft, både för logistik och tillverkning. Vikterna som hanteras spänner från mindre än tio kilo upp till flera hundra kilo.
Vakuumlyftare används när det inte finns något ställe på lasten att fästa ett gripdon, exempelvis paket eller kartonger, skivor/plattor av olika material. Inom transport och logistik används ofta enkla lyftare för hantering av kartonger och paket. Verktyget består i praktiken enbart av en sugklocka och reglage för att lyfta och sänka lasten samt att lossa godset från sugklockan.
Vakuumlyftare kan hänga i ett stålprofilsystem som monteras över arbetsplatsen. I andra fall kan vakuumlyftare monteras i telfrar eller traverssystem eller i en svängarm eller en balanslyft.
Balanslyftaren balanserar ut lasten och hjälper till att positionera den i en ergonomiskt riktig arbetsställning. Oftast är den konstruerad som en rörlig arm. De kan drivas elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Balanslyftarna kan förses med flera olika hanteringsverktyg eller applikationer som exempelvis lastkrokar, gripdon eller vakuumhållare. Balanslyftarna styrs ofta av reglage i handtagen som känner av när operatören vill lyfta, sänka eller vrida lasten. När operatören stoppar rörelsen, känner tekniken av det och lasten stannar i fixerat läge.
Balanslyftare levereras vanligtvis fast monterade i golv, vägg eller tak. Det finns också olika flyttbara balanslyftare, till exempel hjulförsedda eller traversmonterade lyftare.
Det vanligaste användningsområdet för telfrar är för medeltunga laster, från något hundratal kilo till ett par ton. Men utbudet av lin- och vajertelfrar i mindre storlekar har ökat.
Flera leverantörer har så kallade balanstelfrar som balanserar ut lasten. En del av dessa känner av operatörens handrörelser och på så sätt sätts i rörelse eller stannar i viktlöst tillstånd i den höjd som operatören önskar. Det finns också ett urval av vagnar som används för tunga lyft underifrån.
På Posten Logistiks terminal i Örebro används vakuumlyftare för att hantera paketen.
Lyftvagnarna används för tunga manuella lyft underifrån.

 

Levererar kundanpassade intelligenta eldrivna lyftutrustnngar för laster upp till 300 kg.
Samarbetspartner till svensk industri gällande projektering, försäljning och service för intern materialhantering.
Hanteringsutrustning för proffsanvändare - kärror, pirror, elektriska trappklättrare, flyttfiltar etc.
TAWI utvecklar kompletta lösningar för lättare lyft. Ergonomisk lyfthjälp, vakuumlyft, elektrisk lyftvagn, svängkran, lyftarm.