Lastpallar

Lastpallen finns i flera olika material. Det är trä, papp, plast, aluminium och stål. De finns som engångspall och utbytespall.
Utbytespallen EUR-pallen har sin starkaste utbredning i Norden, Schweiz och Tyskland. Den har basmåtten 800 x 1200 mm som standard. Företag som tillverkar och reparerar EUR-pall ska vara certifierade.
Pall och träemballage som används för export måste vara behandlade mot skadedjur enligt internationella direktiv som övervakas av Jordbruksverket.

Leverantör av empallage till industrin, främst av trä och plywood.
Tillverkning av lastpallar, pallkragar och lådor i trä.
Miljöpall tillverkad av vätskekartong och well. Godkänd för import i alla länder utan behandling.