Rfid-utrustning

Rfid, radiofrekvensidentifiering, är en märkningsteknik som kan användas för automatisk identifiering, på liknande sätt som streckkod används.
Godset märks med en elektronisk etikett eller en tagg som är läsbar med radioteknik. En fördel är att etiketten eller "taggen" inte behöver vara synlig för läsaren. Läsarna kan vara såväl fast monterade portaler som handhållna, ofta då tillsammans med en handdator.
Rfid-tekniken har använts länge, exempelvis för identifiering av flygplan. Inom lager- och logistik har den främst hittat tillämpningar när det gäller att märka godsbärare som pallar, lådor och vagnar.
Ett viktigt hinder för rfid-tekniken är att priset på etiketterna är förhållandevis högt, jämfört med exempelvis streckkod. En ny rfid-standarden EPC (Electronic Product Code) har utvecklats med tanke på att bli en bred teknik särskilt inom logistik, distribution och godshantering. 

Kundanpassade RFID-lösningar för industriella applikationer. Egen utveckling av läsare och antenner.
Import-Export-Tillverkning av givare med kringutrustning för automation.
Oberoende leverantör av stryktåliga handdatorer, tablets och laptops.
Rfid- och streckkodsprodukter, konsulting och utbildning. Helhetslösningar för logistikrelaterad informationshantering.
Utvecklar och tillverkar handterminaler för professionellt bruk för bättre inventeringsprocesser, kommunikation och kundservice.
Global energispecialist verksam inom byggnader, industri, infrastruktur. Försäljning: 160 miljarder kr.
Industrisensorer säkerhetssystem och utrustning för auto-id. Inom auto-id finns fasta och handhållna streckkodsläsare.
Representerar Texas Instruments och Feigs rfid-lösningar i Norden. Vi har även ett brett sortiment med sensorer och givare.