Program för logistik

Utan väl fungerande programvaror hänger inte försörjningskedjorna ihop. Viktiga system för logistik är program för lagerhantering (WMS, Warehouse Management Systems), system för transportadministration och för tullhantering.
System för transportledning används främst av transportörerna, men också av varuägare med egna fordonsflottor. Mobildata utnyttjas av chaufförerna vid leverans och kopplas oftast till trafikledningen. De kan också användas för kvittera en leverans och för att spåra en försändelse ("track-and trace").
I stora logistiksystem ingår funktioner för planering och optimering, men på marknaden finns också fristående lösningar.
Många stora affärssystem har också moduler och funktioner som är inriktade på lagerhantering.  

Program för administrativa och tekniska system. Styrning av flöden. Erbjuder expertstöd inom logistik.
Utvecklar och marknadsför IT-plattform för EDI, transportplanering och upphandling.
Lösningar för att automatisera processer och rutiner inom supply chain. Optimering av supply chain.
IT-företag med erfarenhet av verksamheter inom väg- och järnvägområdet, skogsbruk och virkesflöden och trafikinformation/ITS.
Utvecklar datorlösningar för transportbranschen, särskilt transportplaneringssystem..
Utvecklar och levererar program och it-system inom transport, logistik, produktion, ekonomi och administration.
Transportadministration för leverantörsstyrda lager.