Påhängstruckar

thb58-moffettm4-pahngstruck-ihPåhängstrucken är gjorda för att hängas på en lastbil. Det är används för lastning och lossning på arbetsplatser och jordbruk där det saknas truckar. 

Ett komplett truckprogram!
Hestra Truck & Maskin AB