Autotruckar

thb69autotruck-swisslog-ih

En tidig svensk installation med ett autotrucksystem gjordes i Volvos Oskarströmfabrik under 1980-talet. Det används för transport av karosseridetaljer. Systemet är fortfarande igång och har nyligen uppgraderats med nytt styrsystem och lasernavigering.

Autotruckar kallas också förarlösa truckar eller AGV (Automated Guided Vehicles). De används för transporter av detaljer och gods, ofta i tillverkningslinjer. Truckarna styrs av ett överordnat datorsystem som ger dem uppdragen.
Navigeringen sker på olika sätt. De första installationerna som skedde under 1980 navigerade med hjälp av induktionsslingor nedfrästa i golvet. Dagens installationer använder sig ofta av lasernavigering och reflexer som är utplacerade i lagret. Autotruckarna är försedda med säkerhetssystem som bromsar trucken om det finns hinder i vägen.
Plattformen i en autotrucken kan vara en vanlig truck, exempelvis en pallstaplare, som man försett med navigationstillsats. Men mycket ofta är plattformen en mekanisk lösning som är specialutvecklad för uppgiften.
Översikten på sidan presenterar några standardiserade autotrucklösningar på marknaden.
I avsnittet "Konsulter, maskinbyggare, integratörer och programutvecklare, på sid xxx presenter de företag som koncentrerar sig på att göra kundanpassade autotrucklösningar, ofta med egen mekanik.
Det är AGV Electronics, Atab och Elettric 80. Ett fjärde företag är Danaher Motion som tillhandahåller navigeringslösningar. 

Tillverkar autotruckar och styrenheter ombord.
Alla typer av truckar, både nytt och begagnat. Service och reservdelar.
Linde Material Handling AB
Truckleverantör med ett omfattande utbud av produkter och tjänster för att möta alla utmaningar i din materialhantering: försäljning, uthyrning, service, utbildning samt konsulttjänster inom logistik och säkerhet.
Logisnext Sweden
Utvecklar, tillverkar och levererar kompletta autotrucksystem. Utgår från den egna systemlösningen Max.
Automatiserade system för logistik inom lager och distribution. WMS. Simulering, kompletta anläggningar samt support. 4000 projekt i världen.
Kundanpassade autotruckar, luftkuddetruckar samt led- och åktruckar.
Tillverkar brett och flexibelt sortiment av produkter för effektiv och ergonomisk materialhantering. Även kundanpassade lösningar.
Marknadsledare i Sverige med både lager- och motviktstruckar i programmet.