Tredjepartslogistik

Från att tidigare ofta ha setts som en tilläggstjänst till transporter, så betraktas tredjepartslogistik numera som en egen specialitet. De stora transportföretagen inriktade på fullservice, dominerar marknaden tredjepartslogistikerna. Till tjänsterna för trdjepartslogistik hör lagring, plock och pack. Det har öppnat sig en hel flora av tilläggstjänster. Det är till exempel sekvensleveranser av komponenter till bilidustrin, ompackning av varor och byggande av displaypallar.
Marknaden för tredjepartslogistik är värd omkring sju, åtta miljarder kronor enligt olika bedömningar. Man kan också konstatera att de stora tredjepartslogistikerna väljer att lägga sina lageranläggningar på orter som Jönköping, Göteborg, Stockholmsområdet, Borås och nordvästra Skåne.

3plbild-greencargo

 

Tredjepartslogistik. Total lageryta i Sverige: 130 000.