Försäljning, konstruktion och tillverkning av materialhanteringsutrustning under ett tak.