Karusellager

Horisontella karusellager utnyttjar samma princip som paternosterlagren. Särskilt i USA har de blivit mycket populära. Fördelarna är att både plockning och godsinlagring går snabbt. Ofta installerar man flera karusellager bredvid varandra för att utnyttja golvytan på bästa sätt.

Lagerhyllorna är monterade i ställningar som cirkulerar på golvnivå. De är monterade på vagnar som löper på räls. Karusellagren som kan vara upp till 5 meter höga kan byggas på till ett djup av upp till 30 meter.

Världens största tillverkare av lagerautomater. Börsnoterat i Schweiz.
Kardex Sverige AB
Helägt dotterbolag till Fritz Schäfer GmbH som är en av världens största tillverkare av lager- och verkstadsinredning.
SSI Schäfer System International AB
Postorderföretag med inredning för industri, lager och kontor.