SSI Schäfer System International AB

Helägt dotterbolag till Fritz Schäfer GmbH som är en av världens största tillverkare av lager- och verkstadsinredning.