Lagerautomater

Hissautomat0260

Hissautomater och paternostersystem är två typer av lagerautomater. De har delvis olika användningsområden och kompletterar varandra. paternostersystemen består av en ändlös slinga av hyllor som är sammankopplade med kedjor. De drivs runt med en motor och är anslutna till datotriserade lagerhanteringssystem (WMS) som styr verket.

Hissautomaterna använder paletter eller lastbärare som är frikopplade från varandra för att lagra in godset. Vanligen är de placerade i två staplar med ett hisschakt mellan sig. Paletterna transporteras till plockpositionen i hisschaktet.

En fördel med hissautomater är att den kan användas för gods med varierande storlekar och höjd. Den klarar också större laster, upp till 1000 kg på en pallett. Hissautomaten kan också byggas högre än ett paternostersystem, ända upp till 30 meter.
Paternoster är däremot vanligen effektivare vid plock långa sekvenser. Plocket sker i en rad på varje hyllplan och hylldelningen är fast. Enligt en bedömning säljs omkring 200-250 lagerautomater i landet varje år. Omkring 20 procent är paternosterverk.

 

Utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av förvaringssystem för industrier, lager, arkiv och butiker.
Constructor Sverige AB
Ont om plats? Låt oss hjälpa till! Boka vår auktoriserade specialist för ett kostnadsfritt platsbesök. Vi skräddarsyr lagerlösningar av hög kvalitet och är med er från planering till färdig installation.
DAMA Installation AB
Världens största tillverkare av lagerautomater. Börsnoterat i Schweiz.
Kardex Sverige AB
Helägt dotterbolag till Fritz Schäfer GmbH som är en av världens största tillverkare av lager- och verkstadsinredning.
SSI Schäfer System International AB
Logistikleverantör, tillverkar industritruckar. Helhetslösningar för alla logistiska behov.