Stor svensk producent av vagnar, rullcontainrar, pallramar, trådkorgar och magasinskärror för materialhantering.
Märksystem för lager - mer än 25 års erfarenhet.
Materialhantering vagnar och förvaring för alla jobb!
Designar, projekterar, driftsätter avancerade lösningar utefter ert behov. Vi har häng-, rull-, och kedjetransportörer.
Förpackningsmaterial, livsmedelsförpackningar, plastemballage, plastförpackningar.
Experter på tåliga IT-lösningar. Tactile står för svensk kvalitet med egen tillverkning och kvalitetssäkring i Sverige.
Tillhandahåller produkter inom kontor, lager och materialhantering.
Håller till i följande område: Automation - WMS - Logistikrådgivning.
Tillverkar brett och flexibelt sortiment av produkter för effektiv och ergonomisk materialhantering. Även kundanpassade lösningar.