Specialist på lagerautomation och materialhantering. Lösningar för hantering av paket, lådor, brickor och pall.
Hanteringsutrustning för proffsanvändare - kärror, pirror, elektriska trappklättrare, flyttfiltar etc.
Lagerlösningar med fokus på utdragsenheter. Egen konstruktion och tillverkning av speciallösningar.
Smart Storing AB
System för lageroptimering med pallställ, utdragsenheter och Fifo-lösningar.