Utvecklar och levererar program och it-system inom transport, logistik, produktion, ekonomi och administration.
IT-system för transport och logistikbranschen: lager, tull, transport och spedition.
Levererar logistiksystem till distrubionsintensiva brancher där logistik är verksamhetskritiskt. CDC Software har mer än 6000 kunder.
Avgasreningssystem för dieseldrivna fordon. Partikelfilter och katalysatorer.
Transportadministration för leverantörsstyrda lager.
Ledande leverantör inom stållinor, lyftredskap och service.
Tredjepartslogistik.