Kurs- och förlagsverksamhet inom området materialhantering.
MA-system Utbildning
Vi konstruerar och marknadsför stativ för kapell, tält, ett rullvagnssystem med profiler och upphängningar samt ett pall och materialhanteringssystem.
Europas största tillverkare av standard och kundanpassade lyftbord.
Marco AB
Branschorganisation för truckleverantörer
Utvecklar, tillverkar och säljer materialhanteringsmoduler till maskin samt systembyggare utan egen produktidentitet.