Utvecklar och tillverkar lyfthjälpmedel för upp till 200 kg. Fokus på helhetslösningar som minskar skador.
Service, rep och försäljning av truckar och städmaskiner.
Tillverkning och depå av lastpallar, trä- och plywoodlådor, träemballaqage, träprodukter.
Vi konstruerar och tillverkar egna vågar och vågsystem t.ex. Vågblock och medicinska vågar.Vårt mål är att alltid kunna konkurrera prismässigt. Högsta kvalite’ och servicegrad är en förutsättning. När det gäller lastceller, den viktigaste delen i en våg,
Ledande europeisk tillverkare av kvalitetstruckgafflar till gaffeltruckar och entreprenadmaskiner sedan nästan 50 år.
Tillverkning av lastpallar, pallkragar och kabeltrummor.
Processvägningsutrustning, behållarvågar, vågplattformar och system för kraftreglering.