Rfid- och streckkodsprodukter, konsulting och utbildning. Helhetslösningar för logistikrelaterad informationshantering.
It-företag med logistik som specialitet. Vårt mål är att skapa varuflöden i världsklass.
Idnet AB
Utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av givare, kommunikationssystem och styrutrustning för industriell automatisering.
Försäljning, konstruktion och tillverkning av materialhanteringsutrustning under ett tak.
System för lagerstyrning, prognoser, analys-simulering-uppföljning. Konsulting, lagerstyrning, supply chain och prognoser.
Utvecklar och underhåller IT system för logistikföretag med inriktning på hamnar, terminaler och lagerhållare.