Utvecklar och marknadsför IT-plattform för EDI, transportplanering och upphandling.
Inköp och försäljnng av lastpallar och pallkragar.
Lastpallar, pallkragar och trälådor för både expo-företag och övriga industrikunder. Allt nytt emballage märkt IPPC, enligt ISPM 15.
Nytillverkning specialemballage, lagring, sortering, reparation, köp och försäljning av pallar.
Reparation av lastpallar, tillverkning av industritvättkorgar.
Palomat tillverkar pallmagasin för effektiv och skonsam hantering av pallar.
Egen tillverkning av rullbanor och bandtransportörer. OKURA palläggningsrobot för säckar. Kompletta säckfyllningslinjer.